Досие №1 – Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Еделвайс“, по четири обособени позиции

Публично състезание с предмет на поръчката: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Еделвайс“, по четири обособени позиции“

Номер на поръчката в АОП: 03532-2019-0001
Линк към АОП решение:http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=939879&newver=2
Линк към АОП обявление:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=939880&mode=view

1. Решение Time stamp: Oct 21 08:39:48 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

2. Обявление Time stamp: Oct 21 08:40:16 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

3. Документация и образци Time stamp: Oct 21 08:40:31 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

4. Декларация 41-1-ППЗОП Time stamp: Oct 21 08:40:48 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

5. ЕЕДОП Time stamp: Oct 21 08:41:05 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

6. Протокол 1 Time stamp: Nov 19 15:31:20 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

7. Съобщение за отваряне на ценови предложения Time stamp: Nov 27 14:50:02 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

8. Протокол №1 от работата на комисията Time stamp: Dec 10 14:39:33 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

9. Протокол №2 от работата на комисията Time stamp: Dec 10 14:39:43 2019 GMT(Оттук може да изтеглите сертификата за време)

10. Протокол №3 от работата на комисията Time stamp: Dec 10 14:39:51 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

11. Обобщен протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП Time stamp: Dec 10 14:40:00 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

12. Решение за избор на изпълнител Time stamp: Dec 10 14:40:12 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

13. Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до „Надежда 2000“ ЕООД Time stamp: Dec 12 14:05:23 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

14. Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до „Мира Фууд“ ЕООД Time stamp: Dec 12 14:05:29 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

15. Обявление за възложена поръчка Time stamp: Feb 5 15:23:56 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

16. Договор по ОП №1 Time stamp: Feb 5 15:24:12 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

17. Възлагателно писмо по ОП №1 Time stamp: Feb 5 15:24:22 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

18. Договор по ОП №2 Time stamp: Feb 5 15:24:46 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

19. Възлагателно писмо по ОП №2 Time stamp: Feb 5 15:24:58 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

20. Договор по ОП №3 Time stamp: Feb 5 15:25:16 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

21. Възлагателно писмо по ОП №3 Time stamp: Feb 5 15:25:26 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

22. Договор по ОП №4 Time stamp: Feb 5 15:25:36 2020 GMT(Оттук може да изтеглите сертификата за време)

23. Възлагателно писмо по ОП №4 Time stamp: Apr 8 09:35:21 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

24. Обявление за приключен договор с “Надежда 2000” ЕООД Time stamp: Sep 23 13:29:17 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

25. Допълнително споразумение с “Надежда 2000” ЕООД Time stamp: Sep 23 13:30:36 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

26. Обявление за приключен договор с фирма „Петров Комерс“ ЕООД за ОП №2 Time stamp: Mar 18 17:35:16 2022 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

27. Обявление за приключен договор с фирма „Петров Комерс“ ЕООД за ОП №3 Time stamp: Mar 18 17:35:24 2022 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

28. Обявление за приключен договор с фирма „С+Н“ ООД за ОП №4 Time stamp: May 04 17:03:09 2022 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

Вашият коментар