Досие №2 – „Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на ДГ “Еделвайс” – гр. Пловдив“

линк на решение:
линк на обявление:

 

1. Решение за откриване на процедура Time stamp: Jan 29 12:26:56 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

2. Обявление за поръчка Time stamp: Jan 29 12:27:05 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

3. Документация за участие Time stamp: Jan 29 12:27:17 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

4. Решение за прекратяване на обществена поръчка Time stamp: Feb 28 15:15:25 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

5. Протокол от работата на комисията Time stamp: Feb 28 15:15:36 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

6. Протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП Time stamp: Feb 28 15:15:45 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

7. Обявление за прекратяване на обществена поръчка Time stamp: Mar 17 09:22:43 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

Вашият коментар