Прием

Приемът на деца в ДГ „Еделвайс“ – град Пловдив, се осъществява по Система за електронно централизирано класиране за прием на децата в общинските детски ясли и детски градини на територията на Община Пловдив.
Нормативни документи:

1. Наредба

2. Приложение №1

3. Приложение №2

4. Приложение №3

5. Приложение №4

6. График на дейностите за 2024 г.