Програма

 
Седмична програма

Дневен режим

Познавателни книжки

Уважаеми родители, педагогическите специалисти от ДГ „Еделвайс“ работят с познавателните книжки на Издателство „Булвест 2000“.

Познавателните книжки „Моята приказна пътечка по…“ са предназначени за индивидуална работа на децата на 3-4; 4-5; 5-6 и 6-7години. В тях са предложени в интересна и занимателна форма теми, в които е разработено образователно съдържание за достигане на ДОС по образователните направления. Включените в книжките познавателни задачи са насочени към придобиване на знания, умения, нагласи и отношения, които се придобиват в процеса на обучение.

Използването им подпомага реализиране на целите и задачите на Програмната система на ДГ „Еделвайс“ по отношение на учебното съдържание (теми, компетентности като очаквани резултати от обучението и нови понятия).

ПОЗНАВАТЕЛНИТЕ КНИЖКИ

Първа група – Комплект познавателни книжки „Моята приказна пътечка“ по отделните образователни направления на Издателство „Булвест 2000

Втора група – Комплект познавателни книжки „Моята приказна пътечка“ по отделните образователни направления на Издателство „Булвест 2000

Трета група – Комплект познавателни книжки „Моята приказна пътечка“ по отделните образователни направления на Издателство „Булвест 2000

Четвърта група – Комплект познавателни книжки „Моята приказна пътечка“ по отделните образователни направления на Издателство „Булвест 2000

Ако желаете бихте могли да се възползвате от възможността за свободен и безплатен достъп у дома до електронните ресурси, които издателството предлага, а и децата познават и харесват:

https://klett.bg/%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF-%D0%B4%D0%BE-%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-news157.html