Документи

Правилник за дейността на ДГ

 

Програма за превенция на ранното напускане на детската градина

 

Годишен план на ДГ „Еделвайс“ за учебната 2023-2024 година

 

Стратегия на ДГ „Еделвайс“ за периода 2020-2025 година

 

План за действие и финансиране на стратегията на ДГ „Еделвайс“

 

Мерки за повишаване на качеството на образованието

 

Програма за предоставяне на равни възможности на деца от уязвими групи

 

Правилник за пропускателния режим

 

Етичен кодекс на работещите с деца

 

План-програма за Безопасност на движението по пътищата – 2023-2024 г.