Досие №3 – Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Еделвайс“, по две обособени позиции

Публично състезание с предмет на поръчката: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Еделвайс“, по две обособени позиции“

Номер на поръчката в АОП: 03532-2020-0002
Линк към АОП решение:http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=982084&newver=2
Линк към АОП обявление:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=982091&mode=view

1. Решение Time stamp: Jun 10 13:14:21 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

2. Обявление Time stamp: Jun 10 13:14:33 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

3. Документация и образци Time stamp: Jun 10 13:14:42 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

4. Съобщение до участниците Time stamp: Jun 26 12:58:14 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

5. Протокол 1 Time stamp: Jul 16 12:23:14 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

6. Съобщение за отваряне на ценови оферти Time stamp: Jul 27 13:59:28 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

7. Протокол №1 от работата на комисията Time stamp: Aug 4 13:09:56 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

8. Протокол №2 от работата на комисията Time stamp: Aug 4 13:06:18 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

9. Протокол №3 от работата на комисията Time stamp: Aug 4 13:06:27 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

10. Протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП Time stamp: Aug 4 13:06:36 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

11. Решение за избор на изпълнител Time stamp: Aug 4 13:06:48 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

12. Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до „ЕЛИАЗ“ ООД Time stamp: Aug 5 13:31:56 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

13. Обявление за възложена поръчка Time stamp: Sep 23 13:30:46 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

14. Договор по ОП № 1 Time stamp: Sep 23 13:30:57 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

15. Възлагателно писмо по ОП № 1 Time stamp: Sep 23 13:31:06 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

16. Договор по ОП № 2 Time stamp: Sep 23 13:31:19 2020 GMT(Оттук може да изтеглите сертификата за време)

17. Възлагателно писмо по ОП № 2 Time stamp: Sep 23 13:31:29 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

18. Обявление за приключен договор с фирма „Симид Агро“ ЕООД за ОП №1 Time stamp: Oct 05 17:04:07 2022 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

19. Обявление за приключен договор с фирма „Мира Фууд“ ЕООД за ОП №2 Time stamp: Oct 05 17:04:17 2022 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

Вашият коментар