дек 212022
 

Стани, стани, нине,
нине, господине.
Че ти идат добри гости,
добри гости, коледари!
Да е сита и пресита годината!
Да са пълни хамбарите!
Да се роди
къде рало ходи и не ходи!
Кажете дружина – Да бъде!

Коледарите от IV А група благославяха и наричаха за здраве и берекет.  Звучните им песни огласиха парк „Елит“, жк.“Тракия“  и пожелаха на всички: “ Колкото звезди в ясно небе, толкоз здраве в тази къща“
Сборна танцова формация от IV А и IV Б групи поздравиха всички гости с танца „Хорце“.