сеп 082021
 
За новоприетите деца в детската градина се изискват следните документи:
 • здравно-профилактична карта, попълнена от личния лекар, и данни за имунизационния статус на детето;
 • отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване в детската градина;
 • изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;
 • медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен.
За децата, които възобновяват посещенията си в детската градина след отсъствие за повече от 2 месеца, се предоставя еднократен отрицателен резултат за чревни паразити.
 • родителите, които са преценили, че детето им ще възобнови посещението, вместо медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и няма признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.

Преди планираното посещение на детето на детска градина родителите:

 • подготвят предварително необходимите документи за прием;
 • се запознават с предоставените им от детската градина полезни препоръки да подкрепят усилията на институцията за спазване на правила, хигиена и психично здраве по време на адаптацията на детето им;
 • винаги, когато това е възможно, не използват градски транспорт за придвижване до детската градина и обратно;
 • спазват регламентираната дистанция от 1,5 м;
 • не водят децата си в детската градина, когато забележат признаци на заболяване и/или измерят повишена телесна температура, по-висока от 37,3 градуса;
 • придружават детето само до мястото за прием, без да влизат в сградата на детската градина, освен ако не бъдат помолени за това. В този случай стриктно спазват изискванията за хигиена на ръцете и носене на защитна маска за лице;
 • ако детето носи маска по препоръка на своя лекуващ/личен лекар, родителите осигуряват поне два броя маски на ден.