Проект „Нашите деца успяват заедно“

Децата от първа А група, съвместно с деца от IV А група , участват в проект „Нашите деца успяват заедно“. Чрез съвместни дейности малчуганите по- лесно, бързо и забавно усвояват знания и изграждат умения.

 


 
Проект “ Нашите деца успяват заедно“
Продължават дейностите съвместно с деца от IV А.
Как да станем артисти. Представяме Ви приказката “ Дядо и ряпа“.

 


 
Продължава работата ни съвместно с децата от IV A група. Занимания свързани с развитие на фина моторика, внимание и концентрация.