май 242023
 

Днес е празник най-велик,
ден на нашия език
и славянските народи,
ден на Кирил и Методий.
С техни букви всеки ден
ние пишем и четем
книжки български, чудесни
с приказки и родни песни.