май 302017
 

Досие № 1 – Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Еделвайс“

Предмет на поръчката – „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Еделвайс”, гр.Пловдив, по две обособени позиции: ОП №1 – „Доставка на мляко и млечни хранителни продукти” и ОП № 2 – „Доставка на месо и месни хранителни продукти, риба и яйца”

 

1. Обява Time stamp: May 30 13:49:08 2017 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

2. Документация за участие Time stamp: May 30 13:49:26 2017 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

3. Удължава се първоначалния срок за подаване на оферти Time stamp: Jun 6 15:28:34 2017 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

4. Протокол от 12.06.2017 г., от заседанието на комисията. – Time stamp: Jun 13 10:46:49 2017 GMT(Оттук може да изтеглите сертификата за време)