Досие № 2 – Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Еделвайс“, по пет обособени позиции

Предмет на поръчката – „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Еделвайс”, гр.Пловдив, по пет обособени позиции: ОП № 1 – „Доставка на хляб и тестени изделия”, ОП №2 – „Доставка на пресни плодове и зеленчуци”, ОП №3 – „Доставка на пакетирани хранителни продукти и варива”, ОП №4 – „Доставка на мляко и млечни хранителни продукти” и ОП №5 – „Доставка на месо и месни хранителни продукти, риба и яйца”

1. Обява Time stamp: Jan 17 13:17:13 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

2. Документация за участие Time stamp: Jan 17 14:27:07 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

3. Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти Time stamp: Jan 25 07:00:51 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

4. Съобщение по чл. 193 от ЗОП Time stamp: Mar 14 12:58:45 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

5. Протокол №1 от заседанието на комисията Time stamp: Mar 28 13:09:12 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

6. Протокол №2 от заседанието на комисията Time stamp: Mar 28 13:09:27 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

7. Съобщение по чл. 194 ал. 2 от ЗОП Time stamp: Apr 4 13:52:23 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

8. Договор по ОП №1 Time stamp: May 3 15:35:42 2019 GMT(Оттук може да изтеглите сертификата за време)

9. Възлагателно писмо по ОП №1 Time stamp: May 3 15:36:00 2019 GMT GMT(Оттук може да изтеглите сертификата за време)

10. Договор по ОП №5 Time stamp: May 7 11:28:58 2019 GMT(Оттук може да изтеглите сертификата за време)

11. Възлагателно писмо по ОП №5 Time stamp: May 7 11:28:47 2019 GMT(Оттук може да изтеглите сертификата за време)

12. Договор по ОП №4 Time stamp: May 8 12:52:11 2019 GMT(Оттук може да изтеглите сертификата за време)

13. Възлагателно писмо по ОП №4 Time stamp: May 8 12:52:27 2019 GMT(Оттук може да изтеглите сертификата за време)

14. Допълнителни споразумения към сключени договори Time stamp: Jan 7 18:37:03 2020 GMT(Оттук може да изтеглите сертификата за време)

Вашият коментар