Профил на купувача

 

 

♦ Обща информация

Възложител:                                   ДГ „Еделвайс“ – Район Тракия, Община Пловдив

Адрес:                                             гр. Пловдив, ЖР Тракия, ул. „Теофан Райнов“ № 4

Тел:                                                 032/ 68-24-60

e-mail:                                             edelvais_dg@abv.bg

Лице за получаване на информация:         Надя Загорска – Директор

♦ Предварителни обявления

♦ Процедури по ЗОП

 

♦ Събиране на оферти с обява или покана

♦ Договаряне чрез директно възлагане

♦ Покана за подаване на оферти

♦ Обединения на възложители

♦ Пазарни консултации

♦ Друга полезна информация

 

♦ Вътрешни правила по ЗОП

 

(Публикувано на 22.02.2022 г. 19:45 ч.)

♦ Друга полезна информация