Седмична програма

 

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА НА ПЛАНИРАНИТЕ СИТУАЦИИ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА
ЦДГ „ЕДЕЛВАЙС”, ГРАД ПЛОВДИВ, Р-Н ТРАКИЯ

Група

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

Хора

риум

Първа А

Изобразително изкуство

Физическа култура

Музика

Физическа култура

Математика

Български и литература

Изобразително изкуство

Околен свят

Физическа култура

Конструиране и технологии

Музика

11

Първа Б

Изобразително изкуство

Музика

Български език и литература

Изобразително изкуство

Математика

Музика

Физическа култура

Околен свят

Физическа култура

Конструиране и технологии

Физическа култура

11

Втора А

Български език  и литература

Изобразително изкуство

Физическа култура

Околен свят

Музика

Конструиране и технологии

Физическа култура

Български език и литература

Музика

Физическа култура

Околен свят

Математика

Изобразително изкуство

13

Втора Б

Български език и литература

Музика

Изобразително изкуство

Околен свят

Физическа култура

Музика

Физическа култура

Конструиране и технологии

Математика

Физическа култура

Български език и литература

Изобразително изкуство

Околен свят

13

ІІІ А ПГ

Околен свят

Физическа култура

Конструиране и технологии

Музика

Български език и литература

Физическа култура

Математика

Околен свят

Изобразително изкуство

Музика

Физическа култура

Математика

Изобразително изкуство

Български език и литература

Конструиране и технологии

15

ІІІ Б ПГ

Музика

Математика

Конструиране и технологии

Физическа култура

Български език и литература

Изобразително изкуство

Околен свят

Изобразително изкуство

Физическа култура

Български език и литература

Математика

Околен свят

Музика

Физическа култура

Конструиране и технологии

15

ІV А ПГ

Околен свят

Български език и литература

Физическа култура

 

Музика

Математика

Изобразително изкуство

Български език и литература

Български език и литература

Околен свят

Физическа култура

Музика

Математика

Изобразително изкуство

Конструиране и технологии

Математика

Физическа култура

Конструиране и технологии

17

ІV Б ПГ

Математика

Околен свят

Изобразително изкуство

Български език и литература

Физическа култура

Конструиране и технологии

Музика

Математика

Български език и литература

Физическа култура

Изобразително изкуство

Физическа култура

Български език и литература

Математика

Околен свят

Музика

Конструиране и технологии

17

 

Образователният процес в ДГ „Еделвайс”, гр. Пловдив се осъществяват в съответствие със ЗПУО, Наредба №5/03.06.2016г. за предучилищно образование, Наредба № 10 от 2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала, като използва познавателни книжки по образователните направления за:
   – първа А група – „Моите приказни пътечки” – издателство”Булвест 2000”
   – първа Б група – „Аз съм в детската градина” – издателство”Изкуства”
   – втора група – „Моите приказни пътечки” – издателство”Булвест 2000”
   – трета подготвителна група – „Моите приказни пътечки” – издателство”Булвест 2000”
   – четвърта подготвителна група – „Моите приказни пътечки” – издателство”Булвест 2000”