Проекти

 

APSPO

НП-Осигуряване-на-съвременна-образователна-среда

Проект-Образование-за-утрешния-ден-

Програма-на-Община-Пловдив

Проект-КПРПС

НП-Оптимизиране-на-вътрешната-структура-на-персонала

Проект-Спорт