Приоритети, мисия и цел

 
Приоритети, мисия и цел

 

,,Най-добрият начин да направиш децата добри е да ги направиш щастливи“

Оскар Уайлд

 

Екипът на ЦДГ,,Еделвайс“ се ръководи от:

*искрена любов към децата и хуманизация на възпитателния процес

*стремеж да се формира самостоятелност ,чувствителност ,отзивчивост и творчество

*децата да придобият необходимите за възрастта им знания и умения и да бъдат готови за следващия етап на своето развитие

*обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на ЕС

*формиране на общочовешки ценности ,развитие и индивидуалност

*стимулиране на творчески заложби