Допълнителни дейности

 

ДЕТСКА ГРАДИНА „ЕДЕЛВАЙС” – ПЛОВДИВ

ГРАФИК ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ИЗВЪН ДОИ

УЧЕБНА 2016 / 2017 г.

 10,30

ДЕЙНОСТ

ФИРМА /

ПРЕПОДАВАТЕЛ

ЗАНИМАНИЯ

ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

1.

АНГЛИЙСКИ

ЕЗИК

ЕТ „ПРЕЦИЗ”

сутрин

10,30-ІІ седм.

10,45седм.

10,30-ІІ седм.

10,45седм

 

СТАМЕНА ПОПОВА

следобед

 

2.

ФУТБОЛ

ЕТ „ПРЕЦИЗ”

сутрин

11,15

11,15

НЕДКО КАБЛЕШКОВ

следобед

3.

БОЙНИ

ИЗКУСТВА

ЕТ „ДАНИВЕР”

сутрин

10,30

10,30

ВАСИЛ ПЕТРОВ

следобед

4.

НАРОДНИ

ТАНЦИ

ЕТ „ПРЕЦИЗ”

сутрин

10,30

10,20

ПЛАМЕНА ПЛАЧКОВА

следобед

5.

МОДЕРНИ

ТАНЦИ

ЕТ „ПРЕЦИЗ”

сутрин

10,50

10,30

ПЛАМЕНА ПЛАЧКОВА

следобед

6.

АРТ-АТЕЛИЕ

ЕТ „ПРЕЦИЗ”

сутрин

ГАЛИНА ТОДОРОВА

следобед

15,30 и 16,00

7.

НАРОДНИ ТАНЦИ

ЕТ „ДАНИВЕР”

сутрин

 11,00

следобед