Допълнителни дейности

 

Допълнителни педагогически дейности, които не са дейност на детската градина, за учебната 2022/2023 година.