Обществен съвет

 

I Представители на родителите:

  1. Райна Пелтекова – председател на Обществения съвет
  2. Красимира Стоянова – член на Обществения съвет
  3. Мария Кукунова – член на Обществения съвет
  4. Елена Тодорова – член на Обществения съвет

II Представители на финансиращия орган:

  1. Лиляна Власова – главен експерт в отдел „ОСЕП“, район Тракия, Община Пловдив
  2. Надя Сотирова – главен инспектор в отдел „Образование” Община Пловдив – резервен член