Обществен съвет

 
Правилник за създаването, устройството и дейността на обществения съвет

 

Правомощия на Обществения съвет

 

Декларация за член на Обществения съвет

 

Състав на Обществения съвет при ДГ „Еделвайс“

 

План на Обществения съвет при ДГ „Еделвайс“

 


2020/2021 година

 

Покана за провеждане на заседание на 29.10.2020 г.

 

Становище по изпълнението на бюджета за третото тримесечие на 2020 г. на ДГ „Еделвайс“

 

Протокол от Заседанието на Обществения съвет при ДГ „Еделвайс“ на 29.10.2020 г.

 

Покана – Представяне на обяснителна записка за изпълнение бюджета 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г.

 


2019/2020 година

 

Протокол от заседанието на Обществения съвет при ДГ „Еделвайс“ на 07.11.2019 г.

 

Протокол от заседанието на Обществения съвет при ДГ „Еделвайс“ на 14.11.2019 г.

 

Протокол от заседанието на Обществения съвет при ДГ „Еделвайс“ на 12.02.2020 г.

 


–>