юни 102020
 

Публично състезание с предмет на поръчката: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Еделвайс“, по две обособени позиции“ Номер на поръчката в АОП: 03532-2020-0002 Линк към АОП решение:http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=982084&newver=2 Линк към АОП обявление:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=982091&mode=view 1. Решение Time stamp: Jun 10 13:14:21 2020 GMT (Оттук може да […]

яну 292020
 

линк на решение: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=956921&newver=2 линк на обявление: http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=956922&mode=view   1. Решение за откриване на процедура Time stamp: Jan 29 12:26:56 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време) 2. Обявление за поръчка Time stamp: Jan 29 12:27:05 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата […]

окт 212019
 

Публично състезание с предмет на поръчката: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Еделвайс“, по четири обособени позиции“ Номер на поръчката в АОП: 03532-2019-0001 Линк към АОП решение:http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=939879&newver=2 Линк към АОП обявление:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=939880&mode=view 1. Решение Time stamp: Oct 21 08:39:48 2019 GMT (Оттук може да […]

мар 252019
 

1. Обява за участие в схемата „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ Time stamp: Mar 25 13:51:47 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време) 2. Заповед Time stamp: Apr 5 13:09:14 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

яну 172019
 

Предмет на поръчката – „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Еделвайс”, гр.Пловдив, по пет обособени позиции: ОП № 1 – „Доставка на хляб и тестени изделия”, ОП №2 – „Доставка на пресни плодове и зеленчуци”, ОП №3 – „Доставка на пакетирани хранителни продукти […]

май 302017
 

Досие № 1 – Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Еделвайс“ Предмет на поръчката – „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Еделвайс”, гр.Пловдив, по две обособени позиции: ОП №1 – „Доставка на мляко и млечни хранителни продукти” и ОП № 2 […]