апр 082024
 
Бюджет 2024 г.

Бюджет на ДГ „Еделвайс“ за 2024 г. Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01 – 31.03.2024 г. Обяснителна записка за периода 01.01 – 31.03.2024 г.

апр 082023
 
Бюджет 2023 г.

Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01 – 31.03.2023 г. Обяснителна записка за периода 01.01 – 31.03.2023 г. Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01 – 30.06.2023 г. Обяснителна записка за периода 01.01 – 30.06.2023 г. Отчет за изпълнението на бюджета за периода […]

апр 082022
 
Бюджет 2022 г.

Бюджет на ДГ „Еделвайс“ за 2022 г. Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01 – 31.03.2022 г. Обяснителна записка за периода 01.01 – 31.03.2022 г. Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01 – 30.06.2022 г. Обяснителна записка за периода 01.01 – 30.06.2022 г. […]

апр 102021
 
Бюджет 2021 г.

Бюджет на ДГ „Еделвайс“ за 2021 г. Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01 – 31.03.2021 г. Обяснителна записка за периода 01.01 – 31.03.2021 г. Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01 – 30.06.2021 г. Обяснителна записка за периода 01.01 – 30.06.2021 г. […]

апр 152020
 
Бюджет 2020 г.

Бюджет на ДГ „Еделвайс“ за 2020 г. Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01 – 31.03.2020 г. Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01 – 30.06.2020 г. Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01 – 30.09.2020 г. Отчет за изпълнението на бюджета […]

мар 152019
 
Бюджет 2019 г.

Бюджет на ДГ „Еделвайс“ за 2019 г. Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01 – 31.03.2019 г. Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01 – 30.06.2019 г. Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01 – 30.09.2019 г. Отчет за изпълнението на бюджета […]