юни 102020
 

Публично състезание с предмет на поръчката: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Еделвайс“, по две обособени позиции“

Номер на поръчката в АОП: 03532-2020-0002
Линк към АОП решение:http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=982084&newver=2
Линк към АОП обявление:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=982091&mode=view

1. Решение Time stamp: Jun 10 13:14:21 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

2. Обявление Time stamp: Jun 10 13:14:33 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

3. Документация и образци Time stamp: Jun 10 13:14:42 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

4. Съобщение до участниците Time stamp: Jun 26 12:58:14 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)