яну 292020
 
линк на решение:
линк на обявление:

 

1. Решение за откриване на процедура Time stamp: Jan 29 12:26:56 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

2. Обявление за поръчка Time stamp: Jan 29 12:27:05 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

3. Документация за участие Time stamp: Jan 29 12:27:17 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)