дек 302020
 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с изпълнение на заповед № РД 01-718/ 18.12.2020 г. за изменение и допълнение на заповед № РД 01-677/ 25.11.2020 г. на проф. д-р Костадин Ангелов – министър на здравеопазването, относно удължаване на срока на въведените временни противоепидемични мерки на територията на Република България, Ви напомням, че от 04.01.2021 г. се възобновяват посещенията на деца в детската градина. Дневният режим на децата е в съответствие с изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19, публикувани на интернет страницата на Министерство на образованието и науката.

Препоръчително е възобновяването на присъствието на деца  в образователната  институция да се осъществява при активна комуникация с учителите и при стриктно спазване на всички противоепидемични мерки.

 

НАДЯ ЗАГОРСКА

ДИРЕКТОР НА ДГ „ЕДЕЛВАЙС“