фев 082015
 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

НА ДЕЦАТА ОТ ЧЕТВЪРТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

Целодневна организация на деня в учебно време (15.09.2018 г. – 31.05.2019 г.)

Времево разписание

Форми и дейности

7,00 – 8,30ч.

Прием

Занимания по избор на децата

Утринно раздвижване

8,30ч. – 9,00ч.

Сутрешна закуска

9,00 – 10,00ч.

Педагогически ситуации и игри

10,00 – 10,30ч.

Подкрепителна закуска – плод

10,30 – 12,00ч.

Разходки и игри на открито/

Допълнителни двигателни и приложни дейности/ Занимания по интереси /Дейности по избор на децата/Индивидуални занимания с деца/

Празници и развлечения за децата

12,15 – 13,00ч.

Обяд

13,00 – 15,00ч.

Следобеден сън

15,00 – 15,30ч.

Подвижни игри

Подкрепителна закуска

15,30 – 16,30ч.

Педагогически ситуации и игри

Педагогически дейности, които не са дейност на детската градина. /Индивидуални занимания с деца/ Работа с малки групи деца

16,30 – 19,00ч.

Игри, в занималнята или на двора/

Свободни дейности по избор/

Изпращане

Целодневна организация на деня в неучебно време (01.06.2019 г.- 14.09.2019 г.)

Времево разписание

Форми и дейности

7,00 – 8,30ч.

Прием

Занимания по избор на децата

Утринно раздвижване

8,30ч. – 9,00ч.

Сутрешна закуска

9,00 – 10,00ч.

Организирани занимания и игри

10,00 – 10,30ч.

Подкрепителна закуска – плод

10,30 – 12,00ч.

Разходки и игри на открито/

Допълнителни двигателни и приложни дейности/ Занимания по интереси /Дейности по избор на децата/Индивидуални занимания с деца/

Празници и развлечения за децата

12,00 – 12,45ч.

Обяд

13,00 – 15,00ч.

Следобеден сън

15,30 – 16,00ч.

Подвижни игри

Подкрепителна закуска

16,00 – 16,30ч.

Организирани занимания и игри

Индивидуални занимания с деца/ Работа с малки групи деца

16,30 – 19,00ч.

Игри, в занималнята или на двора/

Свободни дейности по избор/

Изпращане

 

Организацията е  примерена и определените в нея дейности може да се променят, в съответствие с интересите и потребностите на децата.