Екип

 
Педагогически екип
Надя Загорска – директор; Магистър, II ПКС
Антоанета Нейкова – старши учител; Бакалавър; IІІ ПКС
Боряна Елкина – старши учител; Бакалавър; IІІ ПКС
Боряна Котупова – учител; Бакалавър; IV ПКС
Бояна Божкова – учител; Магистър; V ПКС
Гергана Атанасова –учител; Магистър;
Гергана Костадинова- старши учител; Магистър; IІІ ПКС
Десислава Личева –учител; Магистър;
Димитрия Костадинова – старши учител; Магистър; IV ПКС
Добромира Димитрова – учител; Магистър; V ПКС
Катя Димова – старши учител; Магистър; IV ПКС
Пенка Христова – учител; Бакалавър; IV ПКС
Петя Куртинкова – учител; Бакалавър; IІІ ПКС
Силвия Димитрова – учител; Магистър; IІІ ПКС
Снежанка Далаклиева – старши учител; Магистър; IV ПКС
Стоянка Вълкова – учител; Магистър; IV ПКС
Стоянка Дировска – старши учител; Магистър; II ПКС
Елеонора Славова – старши учител, Музика;Магистър; II ПКС
Непедагогически екип
Администрация
Ани Кючукова – ЗАС
Марияна Грошева – снабдител
Кухня
Атанаска Георгиева – готвач
Иванка Костова – помощник готвач
Мария Тодорова – работник кухня
Помощник възпитатели
Анка Видева
Ваня Ликова
Венета Велинова
Марияна Велева
Невена Гарванова
Радка Чилингирянова
Таня Ковачева
Тодора Славова
Ремонт и поддръжка сгради
Атанас Найденов