Екип

 

,,Децата са хора с предимства и недостатъци като всички нас. Децата са обаче преди всичко едно великолепно чудо.Всяко едно дете е съвсем ново и неизползвано-един нов шанс за човечеството.Всяко е абсолютно неповторимо и като него друго на света няма.Затова всяко дете е една тайна и една изненада.Ако искаме да го обхванем само с разума си ,най-важното за нас ще остане скрито.Нуждаем се преди всичко от внимателно вглеждане и вслушване,от оказване на съчувствие и сърдечен отклик.Само от подобно разбиране могат да израснат внимателните и ясни напътствия,от които детето се нуждае.Не познавам друга задача,която да те прави толкова щастлив,колкото един живот с децата.“

Гертрауд Кийц

Директор

Надя Загорска
Магистър, II ПКС

Педагогически екип

Стоянка Дировска – старши учител ДГ;
Магистър; II ПКС
Гергана Костадинова- старши учител Д;Г
Магистър; IV ПКС
Димитрия Костадинова – старши учител ДГ;
Магистър; IV ПКС
Катя Димова – старши учител ДГ;
Магистър; IV ПКС
Снежанка Далаклиева – старши учител ДГ;
Магистър; IV ПКС
Румяна Берова – старши учител ДГ;
Магистър;
Антоанета Нейкова – старши учител ДГ;
Бакалавър; IV ПКС
Боряна Елкина – старши учител ДГ;
Бакалавър; IV ПКС
Надежда Богданова – старши учител ДГ;
Бакалавър; IV ПКС

Силвия Димитрова – учител ДГ;
Магистър; IV ПКС
Стоянка Вълкова – учител ДГ;
Магистър; IV ПКС
Бояна Божкова – учител ДГ;
Магистър;
Добромира Димитрова – учител ДГ;
Магистър;
Петя Куртинкова – учител ДГ;
Бакалавър; IV ПКС
Боряна Котупова – учител ДГ;
Бакалавър;
Пенка Христова – учител ДГ;
Бакалавър;
 
 
Елеонора Славова – старши учител, Музика;
Магистър; II ПКС

Непедагогически екип

Администрация
Ани Кючукова – ЗАС
Марияна Грошева – снабдител

Кухня
Атанаска Георгиева – готвач
Иванка Костова – помощник готвач
Мария Тодорова – работник кухня

Ремонт и поддръжка сгради

Атанас Найденов