Документи

 
Правилник за дейността на ДГ

 

Програма за превенция на ранното напускане на детската градина

 

Годишен план на ДГ „Еделвайс“ за учебната 2022-2023 година

 

Стратегия на ДГ „Еделвайс“ за периода 2020-2024 година

 

Мерки за повишаване на качеството на образованието

 

План за действие финансиране 2022-2024 г.

 

Програма за предоставяне на равни възможности на деца от уязвими групи

 

Програмна система за учебната 2022-2023 г.

 

Модел за работа със семействата и децата в периода на адаптация от семейна среда към детската градина

 

Етичен кодекс на работещите с деца

 

План-програма за Безопасност на движението по пътищата – 2022-2023 г.